Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem je moderní proces, jenž využívá úzký paprsek vysokotlaké vody nebo vysokotlaké vody s příměsí abraziva.
Počátky technologie řezání vodním paprskem sahají k přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Tato technologie byla vyvíjena především pro vojenský a kosmický průmysl a posléze se rozšířila i do ostatních oblastí průmyslu. 

Srdcem řezacího systému je vysokotlaké čerpadlo, které pomocí multiplikátoru generuje tlak vody přes 400 MPa (4000 Bar). Vysokotlaké vedení dopravuje vodu o vysokém tlaku k řezací hlavě, kde už samotné trysky vytváří „řezací paprsek“. 

Lze řezat paprskem čisté vody, nebo vody s příměsí abraziva. Množství tohoto abraziva se do paprsku přidává dle jakosti řezaného materiálu, tloušťce, rychlosti, kvalitě řezu. Paprskem čisté vody lze řezat měkčí materiály jako jsou guma, plasty, korek, potraviny atd. Paprskem s příměsí abraziva se řežou kovy, kámen, sklo a další.

Jako řezací médium lze použít namísto vody také např. máslo, čokoládu, nebo tuky. Tohoto se využívá především v potravinářském průmyslu.
Průměr vodního paprsku je cca 0,15-0,3 mm, průměr paprsku s abrazivem je cca 0,8-1,5 mm.
Pohyb paprsku na řezacím stole je řízen počítačem, čímž je umožněna velmi vysoká přesnost a opakovatelnost jednotlivých výpalků.